Ceník

Z hlediska konkurenceschopnosti není ceník zcela zveřejněn. Při detailnějším seznámení se zakázkou Vám rádi sdělíme naše nabízené ceny telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Níže jsou uvedeny orientační ceny nejčastějších činností:

  • GP pro vyznačení budovy, změnu vnějšího obvodu budovy, rozdělení pozemku, věcné břemeno: od 4500 Kč
  • GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku: nově od 6000 Kč
  • Vytyčení stavby nebo terénní úpravy do 20 bodů: od 4000 Kč
  • Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby (do 20 bodů): od 3800 Kč
  • Zaměření inženýrských sítí: od 1500 Kč/100 m
  • Vytyčení hranice pozemku: od 3000 Kč/do 100 m
  • Mapovací práce - polohopis a výškopis: od 50 Kč/1 bod
  • Stabilizace lomového bodu hranice kovovým mezníkem s plastovou hlavou: 150 Kč/1 bod