Nabízíme

Katastr nemovitostí: Geometrické plány (GP) pro kolaudaci a zápis do katastru nemovitostí:

 • GP pro rozdělení pozemku
 • GP pro zaměření novostavby (přístavby)
 • GP pro zaměření rozestavěné stavby (pro hypoteční úvěr)
 • GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku --> AKCE!!! - sleva 1000Kč/100m
 • GP pro věcné břemeno a další
 • vytyčení hranic pozemků.
Geodetické práce na stavbách:
 • zajištění funkce odpovědného geodeta na stavbě
 • zbudování vytyčovacích sítí a bodových polí
 • veškeré vytyčovací práce
 • zaměření a výpočet kubatur
 • zaměření a souborné zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
Inženýrské sítě:
 • vytyčení průběhu stávajících inženýrských sítí
 • vytyčení projektovaných tras inženýrských sítí
 • zaměření nově zbudovaných inženýrských sítí.
Mapování:
 • polohopis a výškopis pro projekty staveb
 • zákres aktuálního stavu vlastnických hranic do mapových podkladů.
 • Pasportizace objektů a vyhotovení architektonických studií
Služby zaměřené obzvláště na regiony a oblasti:
 • Ústecký kraj
 • Žatec
 • Louny
 • Most
 • Podbořany
 • Chomutov
 • Hlavní město Praha

Poskytujeme kompletní servis v celém spektru geodetických činností.

Garantujeme kvalitu v dohodnutých termínech a cenách.